Telephone: 01443 830796
Email: Admin.W95068@wales.nhs.uk
Open 8.00 am – 6.30 pm Monday to Friday

New Opening Times

Dear Patient, under the Welsh Government guidance, GP practice opening time will be changing from 30th January 2023. Bryntirion surgery will be open to attend it’s patients need from 08:30 in morning till 18:00 evening. However, our telephone lines will remain open as usual from 08:00 in morning till 18:30 in evening to answer any queries and book appointments. Please make note to new opening timing.

 

Annwyl Claf, yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, bydd oriau agor Meddygfeydd Teulu yn newid o’r 30ain o Ionawr 2023. Bydd Meddygfa Bryntirion ar agor i weinio anghenion cleifion o 08:30 y bore hyd at 18:00 yn y nos. Er hynny, bydd ein llinellau ffôn yn parhau i fod ar agor, fel yr arfer, rhwng 08:00 y bore hyd at 18:30 yn y nos i ateb unrhyw ymholiad ac archebu apwyntiadau. Gwnewch nodyn o ein amseroedd agor newydd.